Timothy Keller odešel do nebeského domova (1950-2023)

20. 05. 2023

Po tříletém zápase s rakovinou slinivky byl do nebeského domova v pátek 19. 5. 2023 odvolán do nebeského domova známý kazatel a reformovaný teolog Dr. Timothy Keller. Zemřel ve věku 72 let. V naší zemi se stal známým svými knihami, které pomohly a pomáhají mnoha křesťanům nově objevit a pochopit aktuálnost evangelia v dnešní době a také kulturně citlivý způsob předávání biblického poselství.

Tim Keller poslední tři roky statečně bojoval s nemocí, psal své studie a články a občas promluvil na některé konferenci. Několikrát se zdálo, že jeho nemoc ustupuje. V posledních týdnech se nemoc výrazně zhoršila a Tim prožil řadu dní v nemocnici při intenzivní léčbě. Před několik dny byl propuštěn do domácí hospicové péče. V pátek ráno v kruhu rodiny odevzdal svůj život znovu do Boží ruky a rozloučil se s manželkou Kathy. Jeho poslední slova zněla: „Pro mě není nevýhoda, když odejdu, ani v nejmenším. Otče, brzy tě uvidím.“

Timothy Keller vystudoval teologii, stal se pastorem presbyterní církve a brzy profesorem na Westminsterském teologickém semináři v Pensylvánii, USA. Po dvaceti letech kazatelské a akademické práce prožil Boží povolání do misijní služby. Přestěhoval se s rodinou do New Yorku a na Manhattanu začal budovat nový sbor. Ve velkoměstském prostředí umělců, intelektuálů a byznysmenů postupně vyrostl sbor Redeemer Presbyterian Church. Brzy sbor tvořilo několik tisíc členů a Tim založil misijní společnost City to City, která se zaměřila na povzbuzování misie ve velkých městech. Ovocem této služby je celá řada nových sborů ve velkých městech v různých částech světa. Keller dovedl spojit dohromady hlubokou znalost Bible, teologie se znalostí problematiky dnešní doby. Dovedl neotřelým a přímočarým způsobem oslovit lidi svými kázáními a také svým lidským a láskyplným přístupem. Kellerův důraz na kázání Božího slova se stal povzbuzením pro mnoho kazatelů i v naší zemi. Tim, jako by vracel důvěru v relevantnost Bible pro naše v mnohém zmatené 21. století.

V naší zemi byly vydány překlady Kellerových knih. Uveďme alespoň některé: „Kristův kříž“, „Naděje navzdory“, „Smysl manželství“, „Tajemství Vánoc“, „Evangelium pro všední den“, „Modlitba“, „Dává Bůh smysl?“, „Proč Bůh?“, „Marnotratný Bůh“. Ve slovenštině je k dispozici Kellerova kniha o kázání. Tyto knihy stojí za to číst a nad jejich poselstvím přemýšlet. Většinu z nich je stále možné zakoupit. V Kellerovi světové evangelikální hnutí ztrácí mimořádnou postavu učitele Bible a pastýře kazatelů a církevních pracovníků. Vyjádřeno slovy Johna Stotta, kterého si Keller velmi vážil, v jeho díle byl budován most ze světa Bible do světa, ve kterém žijeme. Nestačí akcentovat jen Bibli, nebo jen znalost kultury a současných problémů. Most musí být zakotven na obou březích. Díky Pánu Bohu za život mimořádného svědka víry a jednoho z proroků naší doby. Soli Deo Gloria!

Pavel Černý

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.