40 dní s Biblí 2024

22. 01. 2024

Srdečně vás zveme k účasti na akci Církve bratrské 40 dní s Biblí, která letos začne 21. února 2024 a potrvá do Velikonoční neděle 30. března. Téma letošního ročníku zní Ježíš a my lidé podle Janova evangelia. I letos vás v předvelikonočním postním období zveme ke společnému čtení Písma; a nejen ke čtení, ale také k promýšlení, k rozhovorům, modlitbám.

Při všem zmatku okolo nás i v nás, samých, tváří v tvář různým nebezpečím a výzvám – osobním i politickým, ekologickým či duchovním -, kterých je všude plno, se chceme vracet k samotným základům svého života – k Pánu Ježíši Kristu. Jaký je Ježíš? Jaký je Bůh, který se nám v něm ukázal? A jací jsme my, kterým se Bůh takto ukázal? Na to se letos chceme ptát Janova evangelia; a naslouchat tomu, co Kristus říká o sobě, ale i tomu, co musí říct o nás.

Pro vedoucí i pro účastníky je připraven materiál 40 dní s Biblí 2024. Je to jednak rozvrh denního čtení, textů pro nedělní kázání a témat pro biblické skupinky v týdnu a jednak jsou to výkladové poznámky k pojednávaným textům a podněty k diskusi ve skupinkách.

Materiály najdete v příloze na konci tohoto článku. Připravili je členové Odboru pro vzdělávání při Radě CB - David Beňa, David Novák, Martin Kop a Jan Asszonyi.

Jednotlivá staršovstva, mládeže, vedoucí skupinek a ostatní účastníci celou akci mohou celou doplnit podle vlastní fantazie v rámci specifických podmínek své rodiny a svého sboru. Není nutné použít jen uvedené materiály, celou akci můžete v rámci sboru rozvinout různými tvůrčími formami, jako jsou půlnoční čtení Bible, hry či soutěže, multimediální prezentace, mimořádná shromáždění apod.

Fantazii se meze nekladou!

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.