Ing. Karel Hůlka

Aktuální zařazení v Církvi bratrské

kazatel - správce sboru ve sboru Brno - Kounicova