Brno - Betanie

Betanie

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Brně - Betanie

IČ: 26521148

Seniorát: Jižní Morava

Stanice: Brno - Na Skále

E-mailová adresa: brno.betanie@cb.cz Mail16

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/betanie

URL živého přenosu bohoslužeb: Audio16 (0 posluchačů)    

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Mgr. Petr Dvořáček

kazatel: Aleš Navrátil, DiS.

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Kamenná 1, Brno, 639 00


místo konání bohoslužeb (je-li odlišné):
Okružní 21, Brno
Klubovna Brno sever


stanice sboru (místo konání bohoslužeb):
misijní tým KONTAKT, Veselá 14, Brno
bohoslužby každých 14 dní v neděle od 17:00, Veselá 14


Nedělní bohoslužba

Čas: 10:00

V období od 15. 3. 2020 do odvolání jsou bohoslužby zrušeny a běží ON-LINE. Více informací na web stránkách sboru nebo FB Betanie.

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.