Brno - Betanie

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Brně - Betanie

IČ: 26521148

Seniorát: Jižní Morava

Stanice: Brno - Kontakt, Hodonín

E-mailová adresa: brno.betanie@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/betanie

URL živého přenosu bohoslužeb: (0 posluchačů)    

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Aleš Navrátil, DiS.

kazatel: Mgr. Petr Dvořáček

vikář: Mgr. Pavel Eleder

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Kamenná 1, Brno, 639 00


místo konání bohoslužeb (je-li odlišné):
Okružní 21, Brno
Společenské centrum Brno sever


stanice sboru (místo konání bohoslužeb):
misijní tým KONTAKT, Smetanova 14, Brno
bohoslužby v neděle od 17:00, Smetanova 14


Nedělní bohoslužba

Čas: 10:00

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.