Brno - Kounicova

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Brně

IČ: 65760735

Seniorát: Jižní Morava

Stanice: Bohumilice

E-mailová adresa: brno.kounicova@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/brno

URL živého přenosu bohoslužeb: (0 posluchačů)    

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Ing. Karel Hůlka

vikář: Vojtěch Barot

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Kounicova 272/15, Brno, 602 00


Nedělní bohoslužba

Čas: 10:00

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.