Česká Třebová

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v České Třebové

IČ: 73633291

Seniorát: Východní Čechy - jih

Stanice: Lanškroun, Mladkov, Ústí nad Orlicí

E-mailová adresa: ceska.trebova@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/ceska.trebova

URL živého přenosu bohoslužeb:

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Ing. Rostislav Staněk, M.A.

kazatel: Richard Hrdý, Dis.

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Tykačova 1183, Česká Třebová, 560 02


byt:
Jelenice 1798, Česká Třebová, 560 02


Ostatní kontakty

telefon mobil +420 602 323 941

Nedělní bohoslužba

Čas: 9:30

Během Bohoslužby probíhají ve školním roce programy pro větší i menší děti (tzv. besídka)

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.