Hranice

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Hranicích

IČ: 73635553

Seniorát: Hanácko-Valašský

E-mailová adresa: hranice@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/hranice

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Ladislav Melkus

vikář: Tomáš Luběna

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Milenov 26, Drahotuše, 753 61
Ladislav Melkus


místo konání bohoslužeb (je-li odlišné):
Tř. 1. máje 328, Hranice na Moravě, 753 01


Nedělní bohoslužba

Čas: 08:30

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.