Kolín

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Kolíně

IČ: 26520168

Seniorát: Střední Čechy a Vysočina

Stanice: Břežany I

E-mailová adresa: kolin@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/kolin

URL živého přenosu bohoslužeb:

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Mgr. Přemysl Pýter

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Královská cesta 226, Kolín, 280 00


Ostatní kontakty

telefon mobil +420 608 838 573
online facebook, twitter apod. https://www.facebook.com/CirkevbratrskaKolin

Nedělní bohoslužba

Čas: 09:30

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.