Kutná Hora

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Kutné Hoře

IČ: 65928903

Seniorát: Střední Čechy a Vysočina

E-mailová adresa: kutna.hora@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/kutna.hora   →   https://cbkh.cz/

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Jakub Ptáček

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Masarykova 321, Kutná Hora, 284 01


Nedělní bohoslužba

Čas: 09:30

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.