Kutná Hora

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Kutné Hoře

IČ: 65928903

Seniorát: Střední Čechy a Vysočina

E-mailová adresa: kutna.hora@cb.cz Mail16

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/kutna.hora

Kazatelé

administrátor: Jan Lukl

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Masarykova 321, Kutná Hora, 284 01


Ostatní kontakty

telefon kancelář +420 608152231 Telefon

Nedělní bohoslužba

Čas: 09:30

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.