Mělník

Mateřský sbor: Praha 1 - Soukenická

Poštovní adresy

stanice sboru (místo konání bohoslužeb):
Brozánky 49, Mělník, 276 01
u sestry Slabé


stanice sboru (místo konání bohoslužeb):
Česká 151, Mělník, 276 01
u sestry Vovsové


Nedělní bohoslužba

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.