Náchod

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Náchodě

IČ: 26520206

Seniorát: Východní Čechy - sever

E-mailová adresa: nachod@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/nachod

URL živého přenosu bohoslužeb:

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Ing. Petr Geldner

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Purkyňova 584, Náchod, 547 01


Ostatní kontakty

telefon kancelář +420 777 217 968

Nedělní bohoslužba

Čas: 09:30

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.