Neratovice

Neratovice

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Neratovicích

IČ: 73633704

Seniorát: Jizerský

E-mailová adresa: neratovice@cb.cz Mail16

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/neratovice

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Oldřich Kadlec

Poštovní adresy

místo konání bohoslužeb (je-li odlišné):
LŠU, Vojtěšská 1219, Neratovice, 277 11


Ostatní kontakty

telefon mobil +420 603 868 798
Tomáš Grohman
telefon mobil +420 604 327 315
mobil kazatele

Nedělní bohoslužba

Čas: 10:00

LŠU na náměstí.

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.