Neratovice

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Neratovicích

IČ: 73633704

Seniorát: Jizerský

E-mailová adresa: neratovice@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/neratovice

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Tomáš Grohman

Poštovní adresy

místo konání bohoslužeb (je-li odlišné):
Křesťanské centrum Jistota, Náměstí Republiky 400, 277 11 Neratovice
vchod vpravo od hlavního vchodu do Městského úřadu


kancelář (korespondenční adresa):
T. G. Masaryka 659 27713 Kostelec nad Labem
adresa pro zasílání korespondence


Ostatní kontakty

telefon mobil +420 603 868 798
Tomáš Grohman

Nedělní bohoslužba

Čas: 10:00

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.