Nové Město nad Metují

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Novém Městě nad Metují

IČ: 73631337

Seniorát: Východní Čechy - sever

E-mailová adresa: nove.mesto@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/nove.mesto

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Jakub Škarvan

Poštovní adresy

sídlo sboru:
K Sirkárně 1506, 549 01, Nové Město nad Metují


Ostatní kontakty

online WWW stránky http://cb.cz/nove.mesto
Stránky sboru.

Nedělní bohoslužba

Čas: 09:30

Zváni jsou srdečně všichni.

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.