Plzeň - Návrat

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Plzni - Návrat

IČ: 09342494

Seniorát: Západní Čechy

E-mailová adresa: plzen.navrat@cb.cz Mail16

Poštovní adresy

Nedělní bohoslužba

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.