Plzeň - Návrat

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Plzni - Návrat

IČ: 09342494

Seniorát: Západní Čechy

E-mailová adresa: plzen.navrat@cb.cz

URL živého přenosu bohoslužeb:

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Zdenek Šplíchal

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Malostranská 2, 326 00 Plzeň


kancelář (korespondenční adresa):
Farského 638/14, 326 00 Plzeň


Ostatní kontakty

telefon mobil +420 604 655 457
online WWW stránky www.cbnavrat.cz

Nedělní bohoslužba

Čas: 10:00

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.