Podblanicko

Oficiální název: Sbor Církve bratrské Podblanicko

IČ: 73633216

Seniorát: Střední Čechy a Vysočina

Stanice: Vlašim

E-mailová adresa: podblanicko@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/podblanicko

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Jan Lukl

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Palackého náměstí 113, 258 01 Vlašim


stanice sboru (místo konání bohoslužeb):
Spolkový dům, Palackého náměstí 65, Vlašim, 258 01


Ostatní kontakty

telefon mobil +420 608 152 231

Nedělní bohoslužba

Čas: 09:30 Vlašim

Je-li Spolkový dům ve Vlašimi obsazen, bohoslužba se koná v Trhovém Štěpánově, Dubějovická 50.

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.