Praha - mezinárodní sbor

Church

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Praze - International Church of Prague

IČ: 26522721

Seniorát: Praha

E-mailová adresa: mezinarodni.sbor@cb.cz Mail16

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/mezinarodni

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Timothy Andrew Stephens

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Ve Smečkách 603/13, 110 00 Praha 1 - Nové Město


kancelář (korespondenční adresa):
Ve Smečkách 603/13, 110 00 Praha 1 - Nové Město


Nedělní bohoslužba

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.