Šumperk - Kostel Jinak

Logo 1 1

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Šumperku – Kostel Jinak

IČ: 09821872

Seniorát: Hanácko-Valašský

E-mailová adresa: sumperk@cb.cz Mail16

URL živého přenosu bohoslužeb: Video16

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Václav Andrš

vikář: Bc. Viktor Kouřil

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Kozinova 7, Šumperk


Ostatní kontakty

online WWW stránky http://www.kostel.cz

Nedělní bohoslužba

Čas: 9:30

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.