Společné čtení na každý den 2013

25. 09. 2012

Úvahy nad biblickými texty, jak uvádí podtitul nové publikace vydané nakladatelstvím Kalich s názvem Společné čtení na každý den 2013, vychází z pera autorů členských církví leuenberského společenství v České republice. V nadcházejícím roce 2013 si budeme připomínat 40. výročí jeho vzniku. Za Církev bratrskou se na jeho přípravě aktivně podíleli kazatelé: David Beňa, David Novák, Pavel Černý, Daniel Kvasnička, Daniel Komrska, Roman Toušek, Jan Asszonyi, Jan Valeš st., Tadeáš Firla a Michal Žemlička. Objednávky lze v průběhu října a listopadu avizovat ve všech sborech Církve bratrské, cena této mimořádné pomůcky ke čtení Božího Slova na celý kalendářní rok 2013 činí pouhých 90,- Kč.

K vydání publikace se rozhodly církve: Církev bratrská, Českobratrská církev evangelická, Evangelická církev metodistická a Slezská evangelická církev a. v., a Církev československá husitská aby ukázaly na společný pilíř svého života - Písmo svaté a současně i jednotu v různosti, která se projeví v  úvahách autorů z jednotlivých církví. A právě to činí publikaci zajímavou, neb zatímco doposud vydávaly některé církve své úvahy nad biblickými texty samostatně, vydávají nyní v ekumenické spolupráci publikaci poprvé společně s přáním, aby našla čtenáře napříč ekumenickým spektrem. Můžeme se tak začíst do úvah mnoha autorů z pěti spolupracujících církví. Společně se také můžeme modlit, neboť každá úvaha je zakončena krátkou modlitbou.

Za základní biblický text, z něhož autoři úvah vycházeli, byla zvolena Hesla Jednoty bratrské, každoročně losovaná v Herrnhutu, která jsou přeložena podle Českého ekumenického překladu a doplněná novozákonním textem. Další na každý den uvedené odkazy na biblické texty vybízejí k četbě Písma, ať již s hlavním textem v souvisejících pasážích, či v souvislosti s liturgickou částí roku, či vedou i k průběžnému kontinuálnímu čtení Bible.

V závěru publikace nechybí jmenný seznam autorů s krátkými medailónky. Úvod a závěr k celému dílu opatřil Prof. Pavel Filipi.

taj

Fotografie