Témata přednášek - sylaby

24. 10. 2012

Tento seznam témat přednášek se stručným obsahem je pomůckou pro služebníky. Pomůže snadněji se orientovat, co jednotlivá témata obsahují a vybrat, která jsou pro sbor (skupinu) aktuální. Jsme připraveni témata ve sboru (skupině) prezentovat, případně interaktivně reflektovat v rámci workshopu.
Seznam rovněž může pomoci coby inspirace pro vlastní zpracování jednotlivých témat. Jsme si vědomi, že seznam zdaleka nepokrývá problematiku manželských vztahů a také potřebu klientů. Naší snahou je seznam doplňovat a aktualizovat (nejen témata, ale i jejich obsah). Používejte ho prosím s citlivostí a moudrostí. Budeme vděčni za vaše připomínky a návrhy dalších témat.

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.