400 let Bible kralické

29. 08. 2013

Při příležitosti významného výročí 400 let Bible kralické se konají ve dnech 13.-15. 9. 2013 oslavy v Kralicích nad Oslavou, kde Bible vznikala. V rámci oslav (viz připojený program níže) se v sobotu 14.9. 2013 od 15:00 hodin koná Galaodpoledne s názvem Kralický klenot, v němž vystoupí přední umělci a osobnosti společenského života. Cílem oslav je znovu našemu národu připomenout duchovní a historický odkaz Bible.

Několik nejvýznamnějších osobností české historie bylo spojeno s dílem Bible kralické. Za zmínku stojí autor překladu Nového zákona Jan Blahoslav, patron a ochránce tajného tištění Biblí v Kralicích Karel starší z Žerotína a Jan Amos Komenský, který z praktických důvodů shrnul Bibli kralickou do svého Manuálníku. Po skončení třicetileté války Komenský odkázal českému národu Bibli kralickou jako největší dílo předků. Považoval ji za klenot, který český národ povede v těžkých časech. V období rekatolizace mnoho lidí pro svoji víru tajně odcházelo do zahraničí a nesli si s sebou jako největší bohatství právě Bibli kralickou a Komenského Labyrint.

Celosvětově je Bible stále nejprodávanější knihou, což svědčí o nadčasovosti jejího poselství. Již více než dvě tisíciletí ovlivňuje kulturu, vzdělanost, jazyk, morálku, myšlení a hodnoty tisíců lidí ve většině národů světa. Přestože se společnost stále rychleji vyvíjí a mění, odkaz Bible zůstává jako trvalá hodnota v měnícím se světě. Nechceme lamentovat nad stavem společnosti, ale přispět k její obrodě, připomenutím období reformace a renesance, ve kterém Bible kralická vznikala. Proto jsme přizvali známé osobnosti společenského života a umělce, kteří slovem i svou tvorbou vyjádří svůj vztah k Bibli.

Z umělců zahájí program Petr Bende, který má podle vlastních slov k Bibli kralické citový vztah, stejně jako ke kraji, ve kterém vyrostl. Alfred Strejček se Štěpánem Rakem přednesou Poctu Bibli kralické. Felix Slováček a Dáda Patrasová vyjádří svůj postoj skladbami a písněmi pečlivě k této příležitosti vybranými. Jaroslava Kretschmerová a Jiří Lábus představí Biblické příběhy s humorem. Láďa Křížek se ve svém vystoupení podělí o svůj životní příběh.

V sobotu ve večerních hodinách se uskuteční první veřejná projekce hodinového polohraného filmového dokumentu „Pod ochranou Žerotínů“, který mapuje historii období vzniku Bible kralické a v němž roli Jana Blahoslava ztvárňuje herec Alexej Pyško.

Akce je zaměřena na celé rodiny. Během sobotního dne bude pro děti zajištěn zajímavý program, tiskařská dílna, atrakce a soutěže. V odpoledních hodinách bude slavnostně vyhodnocena celostátní výtvarná soutěž na téma „Bible v životě nás všech“ a výhercům budou předány ceny.

Přáním pořadatelů je, aby se v lidech znovu probudila touha po hledání hodnot, jako je láska k pravdě, úcta k životu a nový vztah ke vzdělanosti a českému jazyku. Jedná se o venkovní akci pod zastřešeným podiem.

Podrobnosti o programu: http://bible-kralicka.cz/.

Oslavy pořádá obec Kralice nad Oslavou, Českobratrská církev evangelická, Slezská církev evangelická a.v., Moravské zemské muzeum a občanské sdružení České studny.

zdroj: www.krestandnes.cz

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.