HISTORIE: Setkání rodin ve Všestarech u Hradce Králové

21. 05. 2013

V sobotu 4.května se uskutečnilo “Manželské setkání” v Centru pro rodinu Beránek ve Všestarech. Semináře a workshop na téma “Manželské mýty” a “Řešení konfilktů” vedl tajemník odboru pro manželství a rodinu Josef Horský. Bližší informce najdete na www.beranek-vsestary.cz.

Následující neděli posloužil Josef Horský kázáním ve sboru Církve bratrské v Hradci Králové.

Odbor pro manželství a rodinu nabízí podobná setkání ve sboru, nebo v rámci sborové dovolené, případně i jinak (např. v rámci skupiny). Informce u tajemníka Josefa Horského, tel. 603 230 602, mail: josef.horsky@cb.cz

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.