Běhejte pro Etiopii, adoptujte šicí stroj

30. 06. 2014

Poprvé jsem se dostal do Etiopie přes Zahraniční misijní agenturu v roce 2009. Tu zemi jsem si zamiloval (o cestě se můžete dočíst také v “článku Brány”:http://www.i-brana.cz/mzine/index.php?i=1010#/22). Nejsem žádný dobrodruh ani cestovatel, nejdál jsem byl do té doby ve Vídni, ale v Habeši mi zůstalo kus srdce. Čtyři nadšenci jsme se po návratu rozhodli, že na dobrovolnické bázi s Boží pomocí rozjedeme adopci na dálku, což se opravdu podařilo a nyní je 23 etiopským dětem bez perspektivy reálně pomoženo (“internetové stránky”:http://cb.cz/exodus/ občanského sdružení EXODUS – vyjít z chudoby). Díky třiadvaceti pravidelným českým podporovatelům mohou navštěvovat školu, mají co jíst a účastní se nedělního vyučování v místním sboru. Jejich budoucnost není beznadějná.

Nové cesty: kilometry pro Etiopii Projekt je nutné pravidelně kontrolovat a děti i naše dobrovolníky čas od času navštívit. Proto opět po delší odmlce od 3. do 30. srpna 2014 se čtyrčlenným týmem “do Etiopie vyrazíme”:http://cb.cz/exodus/node/217. Stojí nás to dost peněz, a tak sháníme podporu na cestu, jak se dá. Jedním ze způsobů je projekt Kilometry pro Etiopii. Kilometry pro Etiopii, to je výzva pro všechny běžce, cyklisty, ale i chodce. Věříme, že v Církvi bratrské i za jejími hranicemi je dost sportovců, kteří se rádi nechají vyzvat a spojí sport s další dobrou věcí. Více informací “ZDE”:http://cb.cz/exodus/node/218.

Nový projekt: adoptujte si šicí stroj Pokud se nám podaří sehnat dostatek prostředků, spojíme naši srpnovou cestu se startem nového projektu. Uvažujeme totiž už od začátku o tom, jak naše etiopské přátele vést k větší soběstačnosti. Jakým způsobem – kromě stávající podpory dětí – pomoci, abychom umožnili HIV pozitivním ženám a mužům (většinou rodičům našich dětí) žít maximálně soběstačně. Volba padla z více důvodů na “šicí stroje”:http://cb.cz/exodus/node/217. Máme sestavený rozpočet na 9.800 Kč (při aktuálním kurzu), který zahrnuje půlroční vyučení se vším všudy (školní pomůcky, cesta do školy) a po něm šicí stroj darem. Je to jednorázová investice, která na mnoho let ovlivní situaci nejen jednotlivce, ale celé rodiny. Zvu Vás jako mládeže, dorosty, sbory, ale i jednotlivce ke spolupráci na tomto zajímavém díle. Přidejte se k “běhu pro Etiopii”:http://cb.cz/exodus/node/218 nebo k “adopci šicího stroje”:http://cb.cz/exodus/node/217. Kromě toho, že tím skutečně pomůžete misijní práci etiopské církve, se kterou spolupracujeme, Vás po návratu zveme na šálek etiopské kávy a nabízíme prezentaci zážitků z cesty.

Viktor Glier, kazatel Církve bratrské v Novém Městě nad Metují

Fotografie