Evropské setkání Taizé v Praze

11. 11. 2014

Letošní evropské setkání se bude konat od 29. prosince 2014 do 1. ledna 2015 v Praze a jejím okolí. Komunita Taizé připravuje toto setkání na pozvání České biskupské konference a Ekumenické rady církví v ČR. Shromáždí se k němu desetitisíce mladých lidí a zúčastní se tak dalšího zastavení na „pouti důvěry na zemi“, kterou koncem sedmdesátých let zahájil bratr Roger.

Mladé lidi ve věku 17–35 let z celé Evropy i z ostatních světadílů přijmou lidé a místní církevní společenství tohoto regionu.

Tito mladí lidé přijedou, aby se spolu modlili zpěvem i v tichu a aby se setkali a sdíleli s těmi, kdo se v životě snaží uskutečňovat evangelium. Přijedou, aby zažili společenství se všemi, kdo hledají smysl svého života.

Další informace a přihlášky: http://www.taize.fr/cs_rubrique2433.html

Webové stránky s informacemi o tom, jak probíhají přípravy v Praze a jak se do těchto příprav zapojit, najdete na: http://www.taizepraha.cz

Facebook evropského setkání v Praze: https://www.facebook.com/TaizePraha2014

Vtipné video vybízející k ubytování účastníků:

=youtu.be

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.