Konference Přihořívá

13. 01. 2014

Hle, zima pominula, lijavce přešly, jsou tytam. (Př 2, 11) Což nám srdce nehořela, když nám otevřel Písmo? (Lk 24, 32)

Zveme vás na konferenci Přihořívá v Kutné hoře, která proběhne 5.–6.4.2014 tentokrát na téma: Uchváceni Kristem.

Slovo uchvácení vyjadřuje silné zaujetí pro něco nebo někoho. Často ten, kdo stojí vně, vidí uchváceného jako fanatika, nerozumí mu, podezřívá ho z únikových emocí. Uchvácený však ví své… Ví, že existuje zdroj naděje, který je silnější než zima a lijavce. Uchvácenost Kristem nelze naordinovat. Lze se však povzbudit v tom, aby nás Boží věci uchvacovali silněji než slevomaty nebo úspěchy naše či našich dětí. Povzbudit se a prožít dotek žehnajících Božích rukou. Zastavit se, nikam nespěchat a být s těmi, které máme rádi a s Kristem.

Podrobnosti budou zveřejněny později na samostatném webu.

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.