Ohlédnutí za konferencí Přihořívá

07. 04. 2014

Ve dnech 5. – 6. dubna proběhla v Kutné Hoře konference Přihořívá. Zdá se to skoro neuvěřitelné, ale od prvního Přihořívá uběhlo již 19 let (první se konala v roce 1995)… Mění se počty účastníků, mění se i místo konání (tehdy byla konference v Havlíčkově Brodě), mění se témata seminářů, ale nemění se ten, kvůli kterému konferenci konáme. Jeho jméno bylo i názvu letošní konference, který byl Uchváceni Kristem. Konference je primárně zacílena na střední a starší generaci, i když mládež je pochopitelně více než vítána. Vnímáme, že uprostřed tlaku všedních dní, spěchu doby nám někdy uniká ona první uchvácenost, láska, kterou jsme zahořeli ke Kristu. I proto jsme chtěli si tuto první uchvácenost na této konferenci připomenout. Klíčovým textem byla slova učedníků putujících z Jeruzaléma do Emauz: Což nám srdce nehořela? Je jasné, že srdce se nedají „zapálit“ na povel, nicméně ti, kdo na konferenci přijeli, mohli zažít inspirativní duchovní atmosféru, setkat se s novými i starými přáteli, alespoň na pár hodin vyskočit z každodenního koloběhu a prostě si „jen“ nechat sloužit Pánem církve, přijímat jeho požehnání v míře vrchovaté. Podle některých svědectví mohli někteří prožít nové oslovení od Pána Boha, jiní mohli zažít důležité zastavení a nasměrování. Jiní důkladné duchovní občerstvení. Všichni potom zažít, že podobné akce vůbec nemusí být jen pro dorost či mládež, a že Pán Bůh mluví v každém věku. Pár dat: Největší počet účastníků byl mezi věkem 30 - 40, na druhém místě potom 41 – 50, což je přesně cílová skupina konference s tím, že 50 a starší byla další věková skupina, která přijela v relativně hojném počtu. Společných bohoslužeb se účastnilo něco kolem 350 lidí. Děkujeme skvělým organizátorům v Kutné Hoře, kteří zabezpečili jedinečné zázemí. Na závěr jen tolik, že jsem moc vděčný za každého, kdo přijel a že bych tyto duchovní hody přál zažít dalším.

David Novák

Vybraný program (video) lze shlédnout “zde”:https://www.youtube.com/channel/UCKY67XMhU9B44yecdlIZjZQ

Fotografie