Ohlédnutí za konferencí CB v Praze 1 

17. 5. 2015

Ve dnech 15.-16. května se ve Sboru Církve bratrské v Praze 1 sešlo více než 200 delegátů celostátní konference CB. Hlavním mottem letošního jednání bylo téma “komunikace”, tj. zejména komunikace mezi kazatelem a staršovstvem, staršovstvem a sborem a nakonec i mezi Radou a církví. Účastníci se dále na základě “zprávy br. předsedy”:https://portal.cb.cz/2015-zprava-predsedy-rady-pro-konferenci zabývali radostmi a starostmi kazatelského povolání.

V bohoslužebné části proběhla ordinace čtyř nových kazatelů, delegáti zároveň v jednom případě rozhodli o udělení volitelnosti za kazatele Církve bratrské. Podrobnosti o dalším průběhu a přijatých usneseních jsou k dispozici na jednotlivých sborech.

Fotografie