40 dní s Biblí

20. 02. 2018

Již osmým rokem vás v předvelikonočním času zveme ke společné i osobní četbě Bible, k jejímu studiu a rozjímání. Bible je „svící na temném místě“ a „světlem pro mé nohy“; je knihou prodchnutou Božím Duchem a užitečnou v mnoha ohledech. Materiály 40 dnů s Biblí pro letošní rok proto – v jisté návaznosti na reformační jubileum uplynulého roku – zvou k přemýšlení a rozhovorům o Bibli samotné. V knížce O svobodě křesťanově Martin Luther napsal: „Duše nemá ani na nebi ani na zemi žádnou jinou věc, v níž by mohla žít, být zbožná, svobodná a křesťanská, než svaté evangelium… Může postrádat všechny věci, kromě slova Božího a bez slova Božího jí žádná věc neprospěje.“ Nuže, nad Biblí o Bibli!

Zahájení ve středu 21. února 2018

Na každou neděli a svátek během 40 dní s Biblí je připraven oddělený program pro rodinná setkání. Tento společný čas nad Božím slovem je důležitý pro děti i rodiče. Rodiče získají příležitost společně se svými dětmi přemýšlet nad Biblickým poselstvím a pomocí otázek objevovat dětské přemýšlení o Spasiteli. Pro děti je to důležitý čas, během něhož objevují v rozhovoru s rodiči důležitost Bible jako věrohodného svědectví o Spasiteli.

Na tomto webu jsou nabídnuty pouze základní materiály. Doporučujeme, aby jednotlivá staršovstva, mládeže, vedoucí skupinek či ostatní celou akci doplnili vlastní fantazií v rámci specifických podmínek svého sboru. Není nutné použít jen uvedené materiály, celou akci doporučujeme v rámci sboru rozvinout různými tvůrčími formami, jako jsou půlnoční čtení Bible, hry či soutěže, multimediální prezentace, mimořádná shromáždění apod.

Fantazii se meze nekladou!

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.