Zpráva z dotazníkového šetření mezi českými evangelikály v roce 2017

4. 4. 2018

Česká evangelikální aliance provedla v létě 2017 online průzkum (anketu) mezi českými evangelikálními křesťany, který zkoumal postoje k některým teologickým, etickým a sociálním otázkám. Zjištění z průzkumu naleznete v publikaci Doc. PhDr. Dany Hamplové, Ph.D., která je k dispozici k přečtení na internetové stránce zde.

Fotografie