Akce 40 dní s Biblí bude mít v roce 2021 téma Pane, nauč nás modlit se

08. 02. 2021

Tentokrát ve větším předstihu vás zveme k jedenáctému ročníku akce 40 dní s Biblí, která spočívá ve společné i osobní četbě Bible, ve studiu a rozjímání nad Biblí v předvelikonočním čase. Téma na rok 2021 zní Pane, nauč nás modlit se. Základem biblického studia dětí i dospělých je modlitba Páně, navržené texty kázání pocházejí z Lukášova evangelia, které je někdy nazýváno “evangeliem modlitby.”

Akce 40 dní s Biblí bude zahájena v Církvi bratrské ve středu 24. února 2021.

Níže v příloze tohoto článku naleznete jak materiály pro kazatele a vedoucí, tak i materiály pro účastníky (Malý modlitební katechismus). Dále níže naleznete i přiložené materiál pro rodiny s dětmi - Dětských 40 dní s Biblí. Materiály jak ty dětské, tak i pro dospělé, jsou vhodné právě i pro naši karanténní dobu, pro domácí pobožnosti a ztišení.

Přiloženy jsou pouze základní materiály. Doporučujeme, aby jednotlivá staršovstva, mládeže, vedoucí skupinek či ostatní celou akci doplnili vlastní fantazií v rámci specifických podmínek svého sboru. Není nutné použít jen uvedené materiály, celou akci doporučujeme v rámci sboru rozvinout různými tvůrčími formami, jako jsou půlnoční čtení Bible, hry či soutěže, multimediální prezentace, mimořádná shromáždění apod.

Fantazii se meze nekladou!

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.