Akce 40 dní s Biblí bude mít v roce 2021 téma Pane, nauč nás modlit se

31. 12. 2020

Tentokrát ve větším předstihu vás zveme k jedenáctému ročníku akce 40 dní s Biblí, která spočívá ve společné i osobní četbě Bible, ve studiu a rozjímání nad Biblí v předvelikonočním čase. Téma na rok 2021 zní Pane, nauč nás modlit se.

Akce 40 dní s Biblí bude zahájena v Církvi bratrské ve středu 24. února 2021.

Níže v příloze tohoto článku naleznete jak materiály pro kazatele a vedoucí, tak i materiály pro účastníky. Přiloženy jsou pouze základní materiály. Doporučujeme, aby jednotlivá staršovstva, mládeže, vedoucí skupinek či ostatní celou akci doplnili vlastní fantazií v rámci specifických podmínek svého sboru. Není nutné použít jen uvedené materiály, celou akci doporučujeme v rámci sboru rozvinout různými tvůrčími formami, jako jsou půlnoční čtení Bible, hry či soutěže, multimediální prezentace, mimořádná shromáždění apod.

Fantazii se meze nekladou!

Fotografie