Komentované zprávy z jednání Rady CB v dubnu 2024

07. 05. 2024

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské, Praha duben 2024

Podpora misie mongolské menšiny

Rada vedla rozhovor s administrátorem Sboru CB v Praze 4 – Jižní Město Markem Potmou o budoucnosti financování služby bratra Munkuše, který je misionářem mezi Mongoly nejen v České republice, ale i v celé Evropě. V Evropě nyní žije na 50 tisíc Mongolů, z toho jedna čtvrtina (cca 13 000) je v České republice.

Rada poděkovala bratru Potmovi za zajištění grantu pro bratrovu službu a diskutovala s ním možnosti, jak co nejdéle udržet financování služby mongolské komunity zvláště u nás v ČR. Úkolem bude především zvýšit fundraising – oslovit české sbory pro pravidelné dárcovství, oslovit mongolské křesťany, kteří odchází z ČR dál do Německa a Švédska.

Rada se sejde s bratrem Potmou znovu v říjnu, aby spolu s ním prodiskutovala budoucí službu bratra Munkuše a reálné možnosti případné další finanční podpory.

Koncepční témata CB

Kazatel Roman Toušek informoval Radu o prvním setkání pracovní skupiny ke koncepčnímu tématu Duchovní CB. Setkání se zúčastnili David Novák, Roman Toušek, Petr Dvořáček, Petr Luhan, Tomáš Grulich, Pavel Plchot, Vojtěch Furák a Ondřej Svatoš. Setkání koordinovali bratři Dušan Číčel a David Smyk. Při setkání proběhla otevřená diskuze o tom, co CB nejvíce potřebuje a závěrem byl návrh 3 výzev:

Výzva ke změně duchovní atmosféry v CB, výzva k otevřenosti (misijní poslání) a výzva růstová a generační (vnitřní struktura církve).

Rada diskutovala o první výzvě v oblastech: současný stav naší církve, chtěný stav, překážky k dosažení chtěného stavu a zdroje těchto překážek. Bylo to velmi podnětné a výsledek bude předán Odboru pro vzdělávání jako podklad pro kazatelskou pastorálku.

Vizitace

Rada vzala na vědomí, že dne 13. 3. 2024 byla per rollam schválena vizitační zpráva ze Sboru CB v Klatovech.

Volby a hlasování

Bratr Ondřej Kyml byl zvolen kazatelem – správcem Sboru CB v Českém Těšíně s platností od 1. 9. 2024. Volbu zajistil Jaroslav Pokorný. Instalace proběhne v září.

Proběhlo hlasování o setrvání po 8 letech kazatele – správce sboru Jana Spěváčka ve Sboru CB v Sušici. Sbor potvrdil bratrovo setrvání na další období.

Administrace

Rada jmenovala kazatele Petra Asszonyi administrátorem Sboru CB v Kyjově s platností od 1. 5. 2024.

Rada jmenovala kazatele Karla Hůlku administrátorem Sboru CB v Třebíči s platností od 1. 7. 2024.

Zrušení stanic

Rada vzala na vědomí zrušení stanice Kvasín při Sboru CB v Pardubicích a zrušení stanice Suchdol při Sboru CB v Praze 6 – Dejvice.

Konference 100+1 v roce 2025

Rada diskutovala četnost pořádání Konferencí 100+1 pro sbory s dlouhým příběhem. Rozhodla o jejich organizaci každé 2 roky. Další konference bude tedy uskutečněna až v roce 2025.

40 dnů s Biblí

Rada rozhodla, že bude na sbory CB rozeslán dotazník ohledně jejich účasti na akci 40 dnů s Biblí a o využívání připravených podkladů.

Připravi:

Broislav Matulík

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.