Zprávy z jednání Rady CB v květnu 2024

10. 06. 2024

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské, Praha květen 2024

Koncepční témata

Rada pokračovala v diskuzi nad koncepčním tématem Duchovní CB. Nejprve byly shrnuty výstupy zpracovaných dvou výzev (4V-prorůstová a generační, výzva otevřenosti), poté byly diskutovány další dvě výzvy (změny atmosféry a analýza seniorátů, jejich využití pro rozvoj CB). Diskuze nad tématy bude pokračovat na červnovém jednání Rady v Kyjově.

Vizitační zprávy

Rada schválila vizitační zprávy ze sborů CB v Rakovníku a Sušici.

Volba kazatele v Kyjově

V neděli 9. června 2024 proběhne volba Petra Polácha za kazatele – správce Sboru CB v Kyjově. Volbu povede senior Petr Asszonyi.

Volba seniora

Rada vzala na vědomí, že Jakub Škarvan (kazatel – správce Sboru CB v Novém Městě nad Metují) byl dne 17. 4. 2024 zvolen novým seniorem seniorátu Východní Čechy – Sever na čtyřleté funkční období od 1. 5. 2024 do 30. 4. 2028. Předchozí senior Tomáš Cvejn ukončil funkci seniora k 30. 4. 2024.

Změna protokolu k volbě seniora

Rada souhlasí se změnou protokolu k volbě seniora na návrh Petra Geldnera. Úprava se týká neuvádění jména a podpisu pověřeného člena Rady. Účast člena Rady při volbě seniora není Řádem CB vyžadována. Změna ušetří čas členům Rady a umožní flexibilnější organizaci voleb seniora. Příloha bude k dispozici v intranetu CB.

Studijní volno

Rada schválila studijní volno kazateli Radislavu Novotnému v termínu 1. - 30. 11. 2024 (1 měsíc) a 1. - 30. 4. 2025 (1 měsíc). Dále kazateli Janu Asszonyi v termínu 1. 8. - 31. 8. 2024 (1 měsíc), kazateli Michalu Žemličkovi (termín bude ještě upřesněn) a kazateli Martinu Grohmanovi v termínu 1. 8. - 31. 10. 2024 (3 měsíce).

Konference 2024

Rada projednala přípravu programu sobotního konferenčního programu po bohoslužbě s večeří Páně. Zazní po zprávě předsedy koreferáty: Jednota v nejednotném světě (Ondřej Kubů), Jednota za každou cenu (Jan Asszonyi), Kulturní války a ztráta konkrétního člověka (Tibor Máhrik) a Stará, dobrá Bible (Pavel Paluchník).

Výroční konference 2024 na Slovensku

  1. místopředseda Tadeáš Filipek Rady podal zprávu z výroční konference 2024 v Žilině, které se za RCB zúčastnil. Nová Rada CB na Slovensku složila slib a zahájila 4. 5. 2024 svou činnost.

Společná konference 2025

V červnu proběhne setkání Rady ČR a nové Rady SK v Kyjově. Bude diskutována mimo jiné Společná konference 2025.

Valné shromáždění ČBS

Rada vzala na vědomí, že Valné shromáždění ČBS se uskuteční 7. 5. 2024. Za CB se zúčastní 2 delegáti s hlasovacím právem – Petr Jareš a Robert Hart.

Pozvání na synod ČCE

Rada vzala na vědomí, že Synod ČCE se koná ve dnech 23. – 25. 5. 2024 a za CB se z časových důvodů žádný zástupce nezúčastní.

Výběrové řízení na Generálního sekretáře ERC

Rada vzala na vědomí, že bylo vyhlášeno výběrové řízení na nového Generálního sekretáře ERC místo končícího Petra Jana Vinše.

Připravi:

Broislav Matulík

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.