Poděbrady

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Poděbradech

IČ: 73634077

Seniorát: Střední Čechy a Vysočina

E-mailová adresa: podebrady@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/podebrady

URL živého přenosu bohoslužeb:

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Mgr. Pavel Paluchník

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Vrchlického 109, Poděbrady, 290 01


Ostatní kontakty

telefon mobil 608218614

Nedělní bohoslužba

Čas: 09:30

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.