Abychom si rozuměli...

13. 02. 2012

Národní týden manželství 2012 s mottem: Rozumíme si? Cesty k lepší komunikaci v manželství.

Najděte si na sebe alespoň hodinu času, kdy nebudete pokud možno) rušeni. Nalaďte se jeden na druhého a zkuste si udělat jedno nebo všechny z následujících „cvičení“ pro manželské páry.

Povídejte si - vzpomínkový poklad: * Naše první setkání… * Naše první schůzka… * Naše oblíbená hudba v té době… * Přitahovalo mě na Tobě… * Nejraději vzpomínám na… * Abychom si rozuměli…

Vzpomeňte si na jednu situaci pokud možno z nedávné minulosti, kdy jste si porozuměli. Nevybírejte ani zcela běžné, ani zcela výjimečné situace. Jeden druhému situaci popište (kdy, kde, co; co jsem udělal/a; jak jsem se cítil/a, co se podařilo).

Když jeden mluví (začínat může žena), druhý naslouchá. Když se oba partneři vymění, pokusí se najít společné znaky obou situací. V hledání se mohou nechat vést následujícími otázkami:

  • Co jsem udělal/a, že jsme si porozuměli (nezvýšil/a jsem hlas; nechal/a jsem Tě mluvit; mluvil/a jsem k věci…)
  • Co jsem nedělal/a, že jsme si porozuměli (neradil/a jsem; nedělal/a jsem něco jiného, když jsi mluvil/a; neskákal/a jsem do řeči…)
  • Jaké byly vzájemné postoje (chtěli jsme se domluvit, nehledali jsme viníka, ale řešení…)
  • Jaké byly podmínky k rozhovoru (měli jsme dost času a prostoru, dostatek soukromí, byli jsme odpočatí…)
  • Co dalšího vedlo k porozumění? Navzájem si řekněte, co z uvedeného můžete využít pro příště a nejlépe si to zapište.

Když si nerozumíme Zkuste naformulovat sdělení partnerovi o tom, co se ve Vás děje, když dochází k neporozumění. Použijte následující vzor:

V situaci „A“, když se děje „B“, cítím „C“.

„Když Ti povídám o tom, co se děje u nás v práci, a Ty mi bez vyslechnutí dáváš rady, cítím se nepochopená.“

„Když se dívám na zprávy, a Ty si chceš se mnou povídat, rozčiluje mě to.“ K tomuto sdělení ale můžete přidat i sdělení pozitivní:

„Když Ti povídám o tom, co se děje u nás v práci, a Ty mi bez vyslechnutí dáváš rady, cítím se nepochopená, ale jsem ráda, že mi chceš pomoci.“

„Když se dívám na zprávy, a Ty si chceš se mnou povídat, rozčiluje mě to, ale oceňuji, že se mnou chceš sdílet svůj život.“

Můžete si tři taková sdělení napsat sem, a pak je sdělit partnerovi. Výsledkem by mělo být vnesení světla do příštích situací, která s sebou nesou potenciál neporozumění. Všechna cvičení jsou nabídkou aktivit, které mohou vést ke zlepšení porozumění ve Vašem manželství. Přejeme Vám vedení Božím Duchem, moudrost a jednotu.

Pracovníci Odboru pro manželství a rodinu Církve bratrské.

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.