Hledáme nového šéfredaktora časopisu BRÁNA

26. 05. 2017

Milé sestry, milí bratři, v návaznosti na rozhodnutí Konference CB v Písku dáváme na vědomí, že hledáme vhodnou osobu, která by se mohla ujmout vedení redakční rady časopisu Brána. Ten bude od ledna 2018 vydávat Rada Církve bratrské.

Náplní práce šéfredaktora je:

  • vytváření koncepce časopisu přiměřené charakteru Církve bratrské;

  • tvorba a udržování redakčního týmu, koordinace a vedení jednání redakční rady; ve spolupráci s redakční radou vyhledávání témat a autorů a zajišťování věcného obsahu jednotlivých čísel;

  • samostatná autorská činnost;

  • redakční a editorská práce;

  • spolupráce s vydavatelem, s grafikem, spolupráce na tvorbě a udržování elektronické verze časopisu.

Očekáváme, že nový šéfredaktor bude aktivním křesťanem s osobní zkušeností znovuzrození. Za podmínku nástupu do této funkce pokládáme doporučení vlastního staršovstva. Potřebná je komunikativnost, schopnost práce v týmu a schopnost motivovat spolupracovníky. Zkušenost s mediální prací (příp. vystudovaná žurnalistika) je výhodou.

Nabízíme zajímavou, různorodou a tvůrčí práci, samostatnou a zodpovědnou pozici, příležitost k navazování nových kontaktů. Chceme podporovat možnost osobního rozvoje a dalšího vzdělávání. V pracovně právní oblasti nabízíme finanční ohodnocení do poloviny běžného kazatelského platu (+ mobil, notebook, příp. tablet).

Své nabídky s doporučením staršovstva posílejte na adresu kanceláře Rady Církve bratrské (sekretariat@cb.cz) nejpozději do 30. 6. 2017.

Jménem Rady CB

Petr Raus místopředseda RCB

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.