Časopis Brána 04/2021 je k dispozici k volnému stažení

15. 04. 2021

Vzhledem k tomu, že stále trvají omezení v rámci nouzového stavu dubnové vydání časopisu Brána je k volnému stažení (tedy nejen tedy předplatitele) přes odkaz, který naleznete v příloze na konci tohoto článku, nebo kliknutím SEM.

Můžete se v něm dočíst velmi inspirativní články:

Rozhovor s Yibayiri Osee Sanogo o naději, kterou má v Bohu a kterou svou vírou i prací přináší do své rodné Afriky.
Téma Strach je naprosto aktuální. Kazatel David Beňa nás provází velikonoční meditací s Ježíšem v Getsemane, Petr Jašek i Marie Frydrychová nám svědčí o tom, jak věřící člověk musí se strachem zápasit, a konečně kazatel a psycholog Samuel Jindra nás povzbuzuje, abychom uměli čelit strachu.
V iNformu se dočtete o Sdružení křesťanských zdravotníků včetně svědectví jednoho z nich – MUDr. Aleše Hejlka. A také o otevření křesťanské školy Celým srdcem
Nepřehlédněte také povzbuzení a výzvu k domácím rodinným bohoslužbám!
V rubrice Rodina vás čeká mimořádně silný příběh z dnešní doby, jak nesnadné je v čase karantény a izolace dosloužit nejstarším členům rodiny a jak je bolavé, když není možné se s nimi ani rozloučit. Přesto a právě proto s tím musíme něco udělat!
V profesi poznáte křesťansku Alenu Šimkovou, vedoucí služby Náhradní rodinné péče, která dobře ví, že Děti jsou nám jen svěřeny.
Post Scriptum nese název „Nebojte se!“ Mám naději, že vás poslední slovo šéfredaktora a 11. přikázání povzbudí.

Přejeme vám užitečné a povzbuzující čtení ještě u mnoho dalších článků, které na vás čekají v březnové vydání časopisu BRÁNA.

Náš časopis můžete také sledovat na webových stránkách a dokonce i poslouchat v podcastu: https://brana.cb.cz/

Za redakci

Bronislav Matulík

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.