Ústředí církve a odbory

Odbor kontroly hospodaření sborů

Odbor pro obnovu sborů

Odbor pro práci s dorostem

Odbor pro práci s mládeží

Odbor pro vzdělávání

Odbor pro zakládání stanic a sborů

Stavební odbor

vikáři (seznam)