Seniorát Praha

Na tomto místě najdete informace o dění v pražském seniorátu Církve bratrské. Chtěli bychom zde informovat o plánovaných akcích a aktivitách.

Publikované články

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.